söndag 29 maj 2011

Kilafors station


Kilafors station, som på 50-talet var ett viktig knutpunkt i det svenska järnvägsnätet, där banan Söderhamn-Kilafors anslöt till Norra Stambanan. Idag går det endast godståg på bandelen mot Söderhamn.Dagens tågresenärer får hålla tillgodo med detta vind- och regnskydd istället för att vänta inne i en uppvärmd väntsal.Stationen disponeras numera av en klädfirma

På 50-talet var detta porten till den stora världen, i mitt fall med resmål på Vikbolandet utanför Norrköping. Här kunde man under väntetiden betrakta de elektriska lok som brummande sysslade med växlingsarbete. Nu kan man bara betrakta de tomma godsvagnar som står uppställda på sidospårenFinns det något ödsligare än en folktom järnvägsstation utan trafik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar